logo

REGULAMIN KONKURSU „Słodki początek wakacji z BIO-KRAINĄ”


 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Organizatorem Konkursu jest firma Exitos Katarzyna Grochola-Kozankiewicz, właściciel sklepu internetowego BIO-KRAINA.pl.
  2. Konkurs odbywa się na stronie internetowej: http://konkurs.bio-kraina.pl/.
  3. Sponsorem nagród w Konkursie jest firma Exitos Katarzyna Grochola-Kozankiewicz, właściciel sklepu internetowego BIO-KRAINA.pl.
  4. Konkurs trwa od 26.06.2015 do 05.07.2015 roku do godziny 23:59.
  5. Ogłoszenie wyników i zakończenie konkursu nastąpi 06.07.2015.
 2. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU ORAZ WYŁANIANIA ZWYCIĘZCÓW
  1. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
  2. W konkursie mogą brać udział osoby zamieszkałe na terenie Polski.
  3. Każdy uczestnik konkursu może zdobyć tylko jedną nagrodę.
  4. Uczestnik konkursu oświadcza, że jest pełnoletni. W przeciwnym wypadku oświadcza, że posiada pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział w konkursie
  5. Konkurs polega na odpowiedzi na 3 pytania konkursowe (dwa zamknięte i jedno otwarte krótkie). Pytania znajdują się na stronie http://konkurs.bio-kraina.pl/.
  6. Organizator konkursu wyłoni dwóch zwycięzców. Będą to osoby, które udzieliły najciekawszej według Organizatora odpowiedzi na pytanie nr 3 oraz poprawnych odpowiedzi na pytania nr 1 i nr 2.
  7. Warunkiem udziału w konkursie jest podanie imienia, nazwiska i adresu e-mail.
  8. W przypadku zwycięzcy (pierwsze miejsce) również adresu do wysyłki nagrody (na terenie Polski).
  9. Po wyłonieniu zwycięzców, organizator poinformuje zwycięzców pocztą e-mail
  10. o wygranej oraz zamieści najciekawsze odpowiedzi (wraz z podaniem imienia autora) na stronie głównej profilu sklepu na Facebook’u oraz na stronie głównej sklepu.
 3. NAGRODY
  1. Nagrodami w konkursie są:
    Pierwsze miejsce (najciekawsza odpowiedź): Zestaw produktów dostępnych w sklepie BIO-KRAINA.pl:
   • - Chałwa lniana firmy Gacjana,
   • - Baton firmy Oxfam,
   • - Cukierki ksylitolowe firmy Pięć Przemian,
   • - Ekologiczny breloczek.
   Drugie miejsce (druga najciekawsza odpowiedź): bon na darmową wysyłkę Paczkomatem InPost na terenie Polski do wykorzystania w sklepie BIO-KRAINA.pl.
  2. Nagrody zostaną przesłane do zwycięzców po zakończeniu konkursu przez sponsora. Nagroda za pierwsze miejsce zostanie przesłana Pocztą Polską lub za pośrednictwem Paczkomatu InPost. Nagroda za drugie miejsce zostanie przesłana e-mailowo.
 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Organizator dołoży wszelkich starań, aby konkurs działał w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń.
  2. Organizator konkursu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za podanie błędnych danych przesłanych przez uczestników do konkursu w tym danych adresu, na który ma być wysłana nagroda.
  3. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku ingerencji osób trzecich, wadliwego działania, czynników zewnętrznych oraz innych systemów (np. sieci telekomunikacyjnych) niezależnych od Organizatora, szkody powstałe w wyniku działania siły wyższej, szkody powstałe w wyniku niedotrzymania przez Użytkownika postanowień Regulaminu, szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji.
  4. Uczestnik konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za podanie niewłaściwych danych w tym danych teleadresowych.
  5. Nadesłane na konkurs dane osobowe uczestników będą przetwarzane przez Organizatora w celu wykonania ich obowiązków związanych z konkursem oraz dla celów marketingowych związanych z promocją Konkursu. Dane będą chronione zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133/97, poz. 883). Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, w tym celu powinni skontaktować się oni z Organizatorem, który jest administratorem danych w rozumieniu Ustawy o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133/97, poz. 883). Podanie danych jest dobrowolne.
  6. Podanie danych jest dobrowolne. Jeżeli brak kontaktu ze zwycięzcami przekracza dwa tygodnie od daty zakończenia konkursu to nagroda automatycznie przepada.
  7. Udział w konkursie oznacza akceptację Regulaminu.
  8. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Zmiany obowiązują z dniem ich umieszczenia na stronie http://konkurs.bio-kraina.pl/.
  9. W Konkursie nie mogą brać udziału dzieci pracowników i przedstawicieli Organizatorów oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich rodzin i osoby im najbliższe.